You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

MyBB 1.8.37 Yayınlandı - Güvenlik ve Bakım Sürümü

MyBB 1.8.37 Yayınlandı - Güvenlik ve Bakım Sürümü

Developer
MyBB 1.8.37 Yayınlandı - Güvenlik ve Bakım Sürümü
MyBB 1.8.37 artık kullanılabilir ve bir güvenlik ve bakım sürümüdür.

🦺 Güvenlik Açıkları (2)
  • Orta risk: Görsel Düzenleyici Boyutu Kodu Kalıcı XSS (Danışma Belgesi) - Paulos Yibelo (Octagon Networks) tarafından bildirilmiştir.
  • Düşük risk: ACP Temaları Kalıcı XSS (Danışma Belgesi) - Or4nG.M4n) tarafından bildirilmiştir.

12 sorun giderildi.

📁 MyBB 1.8.37