You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

MyBB 1.8.23 için Tema Yükseltme İşlemleri

MyBB 1.8.23 için Tema Yükseltme İşlemleri

Full-Stack Developer
MyBB 1.8.23 için Tema Yükseltme İşlemleri
MyBB güncellenmeye devam ediyor... Neredeyse her yeni güncelleme için bir çok şablon değişikliği yapılması gerekiyor. Bu konuda; temanızın MyBB 1.8.23 için tam uyumlu çalışması adına gerekli şablon değişikliklerini anlattım.

Değişen Şablonlar (46)
 • calendar_weekrow_currentday
 • calendar_weekrow_day
 • calendar_weekrow_thismonth
 • codebuttons
 • editpost
 • error_nopermission
 • forumdisplay_thread
 • header_welcomeblock_guest_login_modal
 • headerinclude
 • managegroup_adduser
 • managegroup_inviteuser
 • managegroup_user_checkbox
 • member_profile_adminoptions_manageban
 • member_profile_contact_fields_skype
 • member_register
 • member_register_referrer
 • member_register_regimage_hcaptcha
 • member_register_regimage_hcaptcha_invisible
 • member_resendactivation
 • memberlist
 • memberlist_search
 • modcp_announcements_edit
 • modcp_announcements_new
 • modcp_banuser
 • modcp_finduser
 • modcp_warninglogs
 • moderation_delayedmoderation
 • moderation_threadnotes
 • multipage_jump_page
 • mycode_img
 • post_attachments
 • post_attachments_attachment_mod_approve
 • post_attachments_attachment_mod_unapprove
 • post_attachments_attachment_remove
 • post_attachments_attachment_unapproved
 • post_captcha_hcaptcha
 • post_captcha_hcaptcha_invisible
 • post_javascript
 • private_advanced_search
 • private_send
 • private_send_autocomplete
 • search
 • sendthread
 • usercp_editlists
 • usercp_removesubscription_forum
 • usercp_removesubscription_thread

Değişen Şablon Düzenlemeleri

Dikkat: Herhangi bir işlem yapmadan önce temanızın yedeğini alın.

Önemli: Düzenlemeler MyBB 1.8.22'den 1.8.23 sürümüne geçiş / güncelleme işlemi içindir. Daha eski bir sürüme ait bir tema kullanıyorsanız, ilk önce MyBB 1.8.22 sürümüne güncellemeniz gereklidir.

Not: MyBB sistemi değişiklik yapılan şablonda düzenleme yapamadığı için sadece yeşil renkli şablonlarda işlem yapınız. (Yeşil renkli şablonlar daha önce değişiklik yapıldığını belirtir.)

Adım 1:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Takvim Şablonlar → calendar_weekrow_day şablonunu açın;

Bul:

Code:
<td class="{$day_class}" style="vertical-align: top; height: 100px;">
Değiştir:

Code:
<td class="trow1" style="vertical-align: top; height: 100px;">
Adım 2:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gruplandırılmamış Şablonlar → codebuttons şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/bbcodes_sceditor.js?ver=1822
Değiştir:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/bbcodes_sceditor.js?ver=1823
Bul:

Code:
bbcodeTrim: true,
Değiştir:

Code:
bbcodeTrim: false,
Bul:

Code:
style: "{$mybb->asset_url}/jscripts/sceditor/styles/jquery.sceditor.{$theme['editortheme']}?ver=1821",
Değiştir:

Code:
style: "{$mybb->asset_url}/jscripts/sceditor/styles/jquery.sceditor.{$theme['editortheme']}?ver=1823",
Adım 3:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gönderi Düzenleme Şablonlar → editpost şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$lang->your_message}:
Değiştir:

Code:
{$lang->your_message}
Adım 4:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Hata Mesajı Şablonlar → error_nopermission şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$lang->error_nopermission_guest_2}
Değiştir:

Code:
{$lang->error_nopermission_guest_2} <a href="member.php?action=login">{$lang->login}</a> | <a href="member.php?action=register">{$lang->need_reg}</a>
Adım 5:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Forum Görüntüleme Şablonlar → forumdisplay_thread şablonunu açın;

Bul:

Code:
<div class="author smalltext">{$thread['profilelink']}</div>
Değiştir:

Code:
<div><span class="author smalltext">{$thread['profilelink']}{$lang->comma}</span><span class="thread_start_datetime smalltext">{$thread['start_datetime']}</span></div>
Adım 6:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Üst Kısım (Header) Şablonlar → header_welcomeblock_guest_login_modal şablonunu açın;

Bul:

Code:
<input name="quick_password" id="quick_login_password" type="password" value="" class="textbox" /> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=lostpw" class="lost_password">{$lang->lost_password}</a>
Değiştir:

Code:
<input name="quick_password" id="quick_login_password" type="password" value="" class="textbox" /><br />

<a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=lostpw" class="lost_password">{$lang->lost_password}</a>
Adım 7:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gruplandırılmamış Şablonlar → headerinclude şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.js?ver=1821
Değiştir:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.js?ver=1823
Adım 8:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Grup Yönetme Şablonlar → managegroup_adduser şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 9:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Grup Yönetme Şablonlar → managegroup_inviteuser şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 10:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Grup Yönetme Şablonlar → managegroup_user_checkbox şablonunu açın;

Bul:

Code:
<input type="checkbox" class="checkbox" name="removeuser[{$user['uid']}]" value="{$user['uid']}" />
Değiştir:

Code:
<input type="checkbox" class="checkbox" name="removeuser[{$user['uid']}]" value="{$user['uid']}" {$disabled} />
Adım 11:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Üye Şablonlar → member_profile_contact_fields_skype şablonunu açın;

Bul:

.txt member_profile_contact_fields_skype_find.txt


Değiştir:

Code:
{$memprofile['skype']}
Adım 12:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Üye Şablonlar → member_register şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$validator_javascript}
Değiştir:

.txt member_register_change.txt


Adım 13:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Üye Şablonlar → member_register_referrer şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 14:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Üye Şablonlar → member_resendactivation şablonunu açın;

Bul:

Code:
<input type="submit" class="button" value="{$lang->request_activation}" />
Değiştir:

Code:
<input type="submit" class="button" name="submit" value="{$lang->request_activation}" />
Adım 15:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Üye Listesi Şablonlar → memberlist şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$lang->contains}
Değiştir:

Code:
{$lang->exactly}
Adım 16:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Üye Listesi Şablonlar → memberlist_search şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 17:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Moderatör Kontrol Panel Şablonlar → modcp_announcements_edit şablonunu açın;

Bul:

Code:
<input type="submit" class="button" name="Edit Announcement" value="{$lang->edit_announcement}" />
Değiştir:

Code:
<input type="submit" class="button" value="{$lang->edit_announcement}" />
Adım 18:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Moderatör Kontrol Panel Şablonlar → modcp_announcements_new şablonunu açın;

Bul:

Code:
<input type="submit" class="button" name="Add Announcement" value="{$lang->add_announcement}" />
Değiştir:

Code:
<input type="submit" class="button" value="{$lang->add_announcement}" />
Adım 19:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Moderatör Kontrol Panel Şablonlar → modcp_banuser şablonunu açın;
Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 20:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Moderatör Kontrol Panel Şablonlar → modcp_finduser şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 21:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Moderatör Kontrol Panel Şablonlar → modcp_warninglogs şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 22:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Moderasyon Şablonlar → moderation_delayedmoderation şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$lang->days_to_perform_action}
Değiştir:

Code:
{$lang->time_to_perform_action}
Adım 23:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Moderasyon Şablonlar → moderation_threadnotes şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$lang->days_to_perform_action}
Değiştir:

Code:
{$lang->time_to_perform_action}
Adım 24:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Çoklu Sayfalama Şablonlar → multipage_jump_page şablonunu açın;

Bul:

Code:
<label for="page">{$lang->multipage_jump}:</label> <input type="text" class="textbox" name="page" value="{$page}" size="4" />
Değiştir:

Code:
<label for="page">{$lang->multipage_jump}:</label> <input type="number" class="textbox" name="page" value="{$page}" size="4" min="1" max="{$pages}" />
Adım 25:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → MyCode Şablonlar → mycode_img şablonunu açın;

Bul:

Code:
<img src="{$url}"{$width}{$height} alt="{$alt}"{$css_align} class="mycode_img" />
Değiştir:

Code:
<img src="{$url}" loading="lazy" {$width}{$height} alt="{$alt}"{$css_align} class="mycode_img" />
Adım 26:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gönderi Şablonlar → post_attachments şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$link_viewattachments}</a>
Değiştir:

Code:
{$link_viewattachments}
Adım 27:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gönderi Şablonlar → post_attachments_attachment_mod_approve şablonunu açın;

Bul:

Code:
name="approveattach"
Değiştir:

Code:
name="approveattach_{$attachment['aid']}"
Adım 28:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gönderi Şablonlar → post_attachments_attachment_mod_unapprove şablonunu açın;

Bul:

Code:
name="unapproveattach"
Değiştir:

Code:
name="unapproveattach_{$attachment['aid']}"
Adım 29:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gönderi Şablonlar → post_attachments_attachment_remove şablonunu açın;

Bul:

Code:
name="rem"
Değiştir:

Code:
name="rem_{$attachment['aid']}"
Adım 30:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gönderi Şablonlar → post_attachments_attachment_unapproved şablonunu açın;

Bul:

.txt post_attachments_attachment_unapproved_find.txt


Değiştir:

Code:
{$attach_rem_options}
Adım 31:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Gönderi Şablonlar → post_javascript şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/post.js?ver=1822
Değiştir:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/post.js?ver=1823
Adım 32:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Özel Mesaj Şablonlar → private_advanced_search şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 33:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Özel Mesaj Şablonlar → private_send şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/usercp.js?ver=1821
Değiştir:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/usercp.js?ver=1823
Adım 34:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Özel Mesaj Şablonlar → private_send_autocomplete şablonunu açın;

Bul:

Code:
maximumSelectionSize: {$mybb->usergroup['maxpmrecipients']},
Değiştir:

.txt private_send_autocomplete_change.txt


Adım 35:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Arama Şablonlar → search şablonunu açın;

Bul:

Code:
multiple: false,
Değiştir:

Code:
multiple: false,
allowClear: true,
Adım 36:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Yeni Konu Şablonlar → sendthread şablonunu açın;

Bul:

Code:
<input type="submit" class="button" value="{$lang->send_thread}" />
Değiştir:

Code:
<input type="submit" class="button" name="submit" value="{$lang->send_thread}" />
Adım 37:

Yönetici (Admin) KP → Temalar & Şablonlar → Şablonlar → (Kullandığınız temayı seçin.) → Kullanıcı Kontrol Paneli Şablonlar → usercp_editlists şablonunu açın;

Bul:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/usercp.js?ver=1821
Değiştir:

Code:
{$mybb->asset_url}/jscripts/usercp.js?ver=1823
İşlem tamamdır... Her zaman güncel kalın!
Sic semper tyrannis.
This post was last modified: 08-04-2020, 01:44 AM by tedem.
Developer
RE: MyBB 1.8.23 için Tema Yükseltme İşlemleri
Hocam Ben 5. İşlemde Öyle Bir Kod Göremedim Ne Yapmam Gerekiyor {$threadProfileLink} Bu Var Sadece
birde 15. İşlemde {$lang->contains} Yok Modern Tema Sahiplerinin Yapması Gerekiyormu ?
This post was last modified: 08-05-2020, 08:57 AM by PcyRean.
Full-Stack Developer
RE: MyBB 1.8.23 için Tema Yükseltme İşlemleri
(08-05-2020, 05:10 AM)Hoffa Wrote: Teşekkürler.

Rica ederim.

(08-05-2020, 08:37 AM)McuDio Wrote: Hocam Ben 5. İşlemde Öyle Bir Kod Göremedim Ne Yapmam Gerekiyor {$threadProfileLink} Bu Var Sadece
birde 15. İşlemde {$lang->contains} Yok Modern Tema Sahiplerinin Yapması Gerekiyormu ?

Yaptığım temalar için herhangi bir düzenleme yapmanıza gerek yok. Premium bir tema olduğu için ben güncellemesini yapıyorum. Yine de siz yapmak isterseniz eğer yapabilirsiniz. Olmayan kodlar için düzenleme yapmanıza gerek yok. Direk diğer adıma geçebilirsiniz.
Sic semper tyrannis.