You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

MyBB Eklentisiz Grafikli Forum İstatistikleri

MyBB Eklentisiz Grafikli Forum İstatistikleri

feni¬x
MyBB Eklentisiz Grafikli Forum İstatistikleri
Bu modifikasyon, forumunuzda bulunan istatistik sayfasının grafik şeklinde görüntülenmesini sağlayacaktır.

Görünüm (Demo)[Image: Z0GpKH.png]

Nasıl Yapılır?


Adım 1:

Web site dizininizde bulunan stats.php dosyasını açın. Aşağıdaki kodu bulun.

Code:
$plugins->run_hooks("stats_end");

Aşağıda vermiş olduğum kodları yukarıdaki kodun altına ekleyin.

Code:
// İstatistik Sayfası [Özel]
$i = 1;

while ($i <= 30) {
    $daily[$i] = TIME_NOW - (86400 * $i);
    $before[$i] = TIME_NOW - (86400 * ($i + 1));

    $datestats[$i] = date('Y,m,d', strtotime("-1 months", TIME_NOW - (86400 * ($i - 1))));

    // Posts
    $postquery[$i] = $db->query("SELECT COUNT(*) AS newposts FROM `".TABLE_PREFIX."posts` WHERE dateline BETWEEN '".$before[$i]."' AND '".$daily[$i]."'");
    $postsdata[$i] = my_number_format($db->fetch_field($postquery[$i], "newposts"));

    // Threads
    $threadquery[$i] = $db->query("SELECT COUNT(*) AS newthreads FROM `".TABLE_PREFIX."threads` WHERE dateline BETWEEN '".$before[$i]."' AND '".$daily[$i]."' AND closed NOT LIKE 'moved|%'");
    $threadsdata[$i] = my_number_format($db->fetch_field($threadquery[$i], "newthreads"));

    // New Users
    $newuserquery[$i] = $db->query("SELECT COUNT(*) AS newusers FROM `".TABLE_PREFIX."users` WHERE regdate BETWEEN '".$before[$i]."' AND '".$daily[$i]."'");
    $newusersdata[$i] = my_number_format($db->fetch_field($newuserquery[$i], "newusers"));

    // Active Users
    $activequery[$i] = $db->query("SELECT COUNT(*) AS activeusers FROM `".TABLE_PREFIX."users` WHERE lastvisit BETWEEN '".$before[$i]."' AND '".$daily[$i]."'");
    $activesdata[$i] = my_number_format($db->fetch_field($activequery[$i], "activeusers"));

    $i = $i + 1;
}
// Son
Adım 2:

Bu adımları eksiksiz yaptıktan sonra Admin Panelinize girin. Şablonlar > Kullandığınız Temanın Şablonları > İstatistik Şablonları > stats kısmına gelin. Daha sonra {$headerinclude} bileşeninin altına aşağıdaki kodu ekleyin.

Code:
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.src.js"></script>
Adım 3:

Tekrardan Şablonlar > Kullandığınız Temanın Şablonları > İstatistik Şablonları > stats kısmına gelin. Daha sonra {$header} bileşeninin altına aşağıdaki kodu ekleyin.

Code:
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder showhide fullwidth">
<tr>
<td class="tcat"><strong>Aylık İstatistikler</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">
<div id="graphstats" style="width:100%; height:300px;"></div>
<script type="text/javascript">
Highcharts.chart('graphstats', {
    chart: {
        type: 'areaspline'
    },
    title: {
        text: ''
    },
    legend: {
        layout: 'horizontal',
        align: 'center',
        verticalAlign: 'bottom',
        backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || 'transparent',
        itemStyle: {
            color: 'white'
        },
        itemHoverStyle:{
            color: 'gray'
        },
        itemHiddenStyle:{
            color: '#444'
        }  
    },
    xAxis: {
            gridLineColor: '#2f2f2f',
            type:'datetime'
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: 'Miktar'
        },
            gridLineColor: '#2f2f2f'
    },
    tooltip: {
        shared: true
    },
    credits: {
        enabled: false
    },
    plotOptions: {
        areaspline: {
            fillOpacity: 0.4
        }
    },
    series: [{
        name: 'Yorumlar',
        data: [[Date.UTC({$datestats[1]}),{$postsdata[1]}],
                    [Date.UTC({$datestats[2]}),{$postsdata[2]}],
                    [Date.UTC({$datestats[3]}),{$postsdata[3]}],
                    [Date.UTC({$datestats[4]}),{$postsdata[4]}],
                    [Date.UTC({$datestats[5]}),{$postsdata[5]}],
                    [Date.UTC({$datestats[6]}),{$postsdata[6]}],
                    [Date.UTC({$datestats[7]}),{$postsdata[7]}],
                    [Date.UTC({$datestats[8]}),{$postsdata[8]}],
                    [Date.UTC({$datestats[9]}),{$postsdata[9]}],
                    [Date.UTC({$datestats[10]}),{$postsdata[10]}],
                    [Date.UTC({$datestats[11]}),{$postsdata[11]}],
                    [Date.UTC({$datestats[12]}),{$postsdata[12]}],
                    [Date.UTC({$datestats[13]}),{$postsdata[13]}],
                    [Date.UTC({$datestats[14]}),{$postsdata[14]}],
                    [Date.UTC({$datestats[15]}),{$postsdata[15]}],
                    [Date.UTC({$datestats[16]}),{$postsdata[16]}],
                    [Date.UTC({$datestats[17]}),{$postsdata[17]}],
                    [Date.UTC({$datestats[18]}),{$postsdata[18]}],
                    [Date.UTC({$datestats[19]}),{$postsdata[19]}],
                    [Date.UTC({$datestats[20]}),{$postsdata[20]}],
                    [Date.UTC({$datestats[21]}),{$postsdata[21]}],
                    [Date.UTC({$datestats[22]}),{$postsdata[22]}],
                    [Date.UTC({$datestats[23]}),{$postsdata[23]}],
                    [Date.UTC({$datestats[24]}),{$postsdata[24]}],
                    [Date.UTC({$datestats[25]}),{$postsdata[25]}],
                    [Date.UTC({$datestats[26]}),{$postsdata[26]}],
                    [Date.UTC({$datestats[27]}),{$postsdata[27]}],
                    [Date.UTC({$datestats[28]}),{$postsdata[28]}],
                    [Date.UTC({$datestats[29]}),{$postsdata[29]}],
                    [Date.UTC({$datestats[30]}),{$postsdata[30]}]],
            pointStart: Date.UTC({$datestats[1]})
    }, {
        color:'#c84040',
        name: 'Konular',
        data: [[Date.UTC({$datestats[1]}),{$threadsdata[1]}],
                    [Date.UTC({$datestats[2]}),{$threadsdata[2]}],
                    [Date.UTC({$datestats[3]}),{$threadsdata[3]}],
                    [Date.UTC({$datestats[4]}),{$threadsdata[4]}],
                    [Date.UTC({$datestats[5]}),{$threadsdata[5]}],
                    [Date.UTC({$datestats[6]}),{$threadsdata[6]}],
                    [Date.UTC({$datestats[7]}),{$threadsdata[7]}],
                    [Date.UTC({$datestats[8]}),{$threadsdata[8]}],
                    [Date.UTC({$datestats[9]}),{$threadsdata[9]}],
                    [Date.UTC({$datestats[10]}),{$threadsdata[10]}],
                    [Date.UTC({$datestats[11]}),{$threadsdata[11]}],
                    [Date.UTC({$datestats[12]}),{$threadsdata[12]}],
                    [Date.UTC({$datestats[13]}),{$threadsdata[13]}],
                    [Date.UTC({$datestats[14]}),{$threadsdata[14]}],
                    [Date.UTC({$datestats[15]}),{$threadsdata[15]}],
                    [Date.UTC({$datestats[16]}),{$threadsdata[16]}],
                    [Date.UTC({$datestats[17]}),{$threadsdata[17]}],
                    [Date.UTC({$datestats[18]}),{$threadsdata[18]}],
                    [Date.UTC({$datestats[19]}),{$threadsdata[19]}],
                    [Date.UTC({$datestats[20]}),{$threadsdata[20]}],
                    [Date.UTC({$datestats[21]}),{$threadsdata[21]}],
                    [Date.UTC({$datestats[22]}),{$threadsdata[22]}],
                    [Date.UTC({$datestats[23]}),{$threadsdata[23]}],
                    [Date.UTC({$datestats[24]}),{$threadsdata[24]}],
                    [Date.UTC({$datestats[25]}),{$threadsdata[25]}],
                    [Date.UTC({$datestats[26]}),{$threadsdata[26]}],
                    [Date.UTC({$datestats[27]}),{$threadsdata[27]}],
                    [Date.UTC({$datestats[28]}),{$threadsdata[28]}],
                    [Date.UTC({$datestats[29]}),{$threadsdata[29]}],
                    [Date.UTC({$datestats[30]}),{$threadsdata[30]}]],
            pointStart: Date.UTC({$datestats[1]})
    }, {
        color:'#800080',
        name: 'Kullanıcılar',
        data: [[Date.UTC({$datestats[1]}),{$newusersdata[1]}],
                    [Date.UTC({$datestats[2]}),{$newusersdata[2]}],
                    [Date.UTC({$datestats[3]}),{$newusersdata[3]}],
                    [Date.UTC({$datestats[4]}),{$newusersdata[4]}],
                    [Date.UTC({$datestats[5]}),{$newusersdata[5]}],
                    [Date.UTC({$datestats[6]}),{$newusersdata[6]}],
                    [Date.UTC({$datestats[7]}),{$newusersdata[7]}],
                    [Date.UTC({$datestats[8]}),{$newusersdata[8]}],
                    [Date.UTC({$datestats[9]}),{$newusersdata[9]}],
                    [Date.UTC({$datestats[10]}),{$newusersdata[10]}],
                    [Date.UTC({$datestats[11]}),{$newusersdata[11]}],
                    [Date.UTC({$datestats[12]}),{$newusersdata[12]}],
                    [Date.UTC({$datestats[13]}),{$newusersdata[13]}],
                    [Date.UTC({$datestats[14]}),{$newusersdata[14]}],
                    [Date.UTC({$datestats[15]}),{$newusersdata[15]}],
                    [Date.UTC({$datestats[16]}),{$newusersdata[16]}],
                    [Date.UTC({$datestats[17]}),{$newusersdata[17]}],
                    [Date.UTC({$datestats[18]}),{$newusersdata[18]}],
                    [Date.UTC({$datestats[19]}),{$newusersdata[19]}],
                    [Date.UTC({$datestats[20]}),{$newusersdata[20]}],
                    [Date.UTC({$datestats[21]}),{$newusersdata[21]}],
                    [Date.UTC({$datestats[22]}),{$newusersdata[22]}],
                    [Date.UTC({$datestats[23]}),{$newusersdata[23]}],
                    [Date.UTC({$datestats[24]}),{$newusersdata[24]}],
                    [Date.UTC({$datestats[25]}),{$newusersdata[25]}],
                    [Date.UTC({$datestats[26]}),{$newusersdata[26]}],
                    [Date.UTC({$datestats[27]}),{$newusersdata[27]}],
                    [Date.UTC({$datestats[28]}),{$newusersdata[28]}],
                    [Date.UTC({$datestats[29]}),{$newusersdata[29]}],
                    [Date.UTC({$datestats[30]}),{$newusersdata[30]}]],
            pointStart: Date.UTC({$date01})
    }, {
        color:'#FFD700',
        name: 'Aktif Kullanıcılar',
       data: [[Date.UTC({$datestats[1]}),{$activesdata[1]}],
                    [Date.UTC({$datestats[2]}),{$activesdata[2]}],
                    [Date.UTC({$datestats[3]}),{$activesdata[3]}],
                    [Date.UTC({$datestats[4]}),{$activesdata[4]}],
                    [Date.UTC({$datestats[5]}),{$activesdata[5]}],
                    [Date.UTC({$datestats[6]}),{$activesdata[6]}],
                    [Date.UTC({$datestats[7]}),{$activesdata[7]}],
                    [Date.UTC({$datestats[8]}),{$activesdata[8]}],
                    [Date.UTC({$datestats[9]}),{$activesdata[9]}],
                    [Date.UTC({$datestats[10]}),{$activesdata[10]}],
                    [Date.UTC({$datestats[11]}),{$activesdata[11]}],
                    [Date.UTC({$datestats[12]}),{$activesdata[12]}],
                    [Date.UTC({$datestats[13]}),{$activesdata[13]}],
                    [Date.UTC({$datestats[14]}),{$activesdata[14]}],
                    [Date.UTC({$datestats[15]}),{$activesdata[15]}],
                    [Date.UTC({$datestats[16]}),{$activesdata[16]}],
                    [Date.UTC({$datestats[17]}),{$activesdata[17]}],
                    [Date.UTC({$datestats[18]}),{$activesdata[18]}],
                    [Date.UTC({$datestats[19]}),{$activesdata[19]}],
                    [Date.UTC({$datestats[20]}),{$activesdata[20]}],
                    [Date.UTC({$datestats[21]}),{$activesdata[21]}],
                    [Date.UTC({$datestats[22]}),{$activesdata[22]}],
                    [Date.UTC({$datestats[23]}),{$activesdata[23]}],
                    [Date.UTC({$datestats[24]}),{$activesdata[24]}],
                    [Date.UTC({$datestats[25]}),{$activesdata[25]}],
                    [Date.UTC({$datestats[26]}),{$activesdata[26]}],
                    [Date.UTC({$datestats[27]}),{$activesdata[27]}],
                    [Date.UTC({$datestats[28]}),{$activesdata[28]}],
                    [Date.UTC({$datestats[29]}),{$activesdata[29]}],
                    [Date.UTC({$datestats[30]}),{$activesdata[30]}]],
            pointStart: Date.UTC({$date01})
    }]
});
</script>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder showhide fullwidth">
This post was last modified: 01-10-2021, 08:02 PM by XLR-Thetis.
feni¬x
RE: MyBB Eklentisiz Grafikli Forum İstatistikleri
(01-12-2021, 09:50 PM)CrawLTR Wrote: [Image: p41N6.jpg]

Böyle oldu napmalıyım

Merhaba @CrawLTR.

Lütfen ayarları doğru yaptığından emin ol. Yorumunu gördükten sonra tekrar test forumuma kurulum yaptım. Herhangi bir sorun yok. Test forumumdaki güncel durum aşağıdaki gibidir:

[Image: 1gj8mI.jpg]

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren MyBBCode sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.