MyBBCode

Full Version: MyBB 1.8.33 Yayınlandı - Güvenlik ve Bakım Sürümü
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
MyBB 1.8.33 artık kullanılabilir ve bir güvenlik ve bakım sürümüdür.

🦺 Güvenlik Açıkları (1)
  • Yüksek risk: ACP Dilleri Yerel Dosya Ekleme (Danışma Belgesi) - yelang123 (Stealien), NGA (Stealien) tarafından bildirilmiştir.

8 sorun giderildi.

📁 MyBB 1.8.33