MyBBCode

Full Version: MyBB 1.8.32 Yayınlandı - Güvenlik ve Bakım Sürümü
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
MyBB 1.8.32 artık kullanılabilir ve bir güvenlik ve bakım sürümüdür.

🦺 Güvenlik Açıkları (3)
  • Yüksek risk: Görsel Editör Kalıcı XSS (Danışma Belgesi) - Aleksey Solovev (Positive Technologies) tarafından bildirilmiştir.
  • Orta risk: ACP Kullanıcıları SQL Enjeksiyonu (Danışma Belgesi) - Aleksey Solovev (Positive Technologies) tarafından bildirilmiştir.
  • Düşük risk: Ek Yükleme XSS (Danışma Belgesi) - Aleksey Solovev (Positive Technologies) tarafından bildirilmiştir.

1 sorun giderildi.

📁 MyBB 1.8.32
Bilgilendirme için teşekkürler.
(11-25-2022, 09:04 PM)tedem Wrote: [ -> ]Bilgilendirme için teşekkürler.

Rica ederim.