MyBBCode

Full Version: MyBB 1.8.31 Yayınlandı - Güvenlik ve Bakım Sürümü
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
MyBB 1.8.31 artık kullanılabilir ve bir güvenlik ve bakım sürümüdür.

🦺 Güvenlik Açıkları (1)
21 sorun giderildi.

📁 MyBB 1.8.31
1.8 serisi sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor. 1.8.32 için hazırlıklı olun derim. 😁