MyBBCode

Full Version: MyBB 1.8.31 Ön Sürüm (Pre-Release) Derlemesi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bu sürüm, keşfedilen hataları ve regresyonları çözer. Veritabanı motorları ve son PHP sürümleriyle uyumluluğu artırır.

GitHub'dan indirin: https://github.com/mybb/mybb/releases/ta...1831_build

Çözülen sorunlar: https://github.com/mybb/mybb/issues?q=is...s%3Aclosed

Test odağı:
UYARI: Bu bir test sürümüdür.