MyBBCode

Full Version: MyBB 1.8.26 Yayınlandı - Güvenlik Sürümü
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
MyBB 1.8.26 artık kullanılabilir ve bir güvenlik sürümüdür.

🦺 Güvenlik Açıkları(6)
  • Yüksek risk: İç içe Geçmiş Otomatik URL Kalıcı XSS - Simon Scannell ve Carl Smith tarafından rapor edildi
  • Orta risk: Tema Özellikleri SQL Enjeksiyonu - Simon Scannell ve Carl Smith tarafından rapor edildi 
  • Orta risk: Anket Oy Sayısı SQL Enjeksiyonu - Devilshakerz tarafından rapor edildi
  • Orta risk: Forum Yönetimi SQL Enjeksiyonu - Devilshakerz tarafından rapor edildi
  • Orta risk: Kullanıcı Grupları SQL Enjeksiyonu - Devilshakerz tarafından rapor edildi
  • Düşük risk: Özel Moderatör Araçları XSS - Devilshakerz tarafından rapor edildi