MyBBCode

Full Version: MyBB 1.8.25 Yayınlandı - Güvenlik Sürümü
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
MyBB 1.8.25 artık kullanılabilir ve bir güvenlik sürümüdür.

🦺 Güvenlik Açıkları (1)
  • Yüksek risk: e-Posta MyCode Kalıcı XSS - Igor Sak-Sakovskiy tarafından rapor edildi

📁 Değiştirilen Dosyalar (2)
  • inc/
    • class_core.php
    • class_parser.php
hocam ben 1.8.24üm 1.8.26 yayınlandı fakat geçemiyorum. sanırım sırayla geçmem gerekiyor ama nasıl olacağını yazmamışsınız
nerden indireceğiz
(05-21-2021, 08:16 PM)tsunami Wrote: [ -> ]nerden indireceğiz

Bu linkten indirebilirsin: mybb.com/download