MyBBCode

Full Version: MyBB 1.8 ve MyBB Merge 1.8 Gereksinimler
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
1: Gereksinimler

MyBB 1.8 ve Merge Sistem 1.8 birkaç minimum sistem gereksinimine sahiptir:
  • PHP ≥ 5.2, < 8.0
  • MySQL ≥ 5.0, PostgreSQL ≥ 8.1 veya SQLite ≥ 3
  • Apache, nginx, lighttpd veya IIS webserver

Aşağıdaki PHP uzantılarına da ihtiyaç vardır:

2: Öneriler

Gerekli olmasa da, aşağıdakileri şiddetle tavsiye ederiz:
  • PHP 7.4
  • PostgreSQL'in son sürümü veya MySQL